Nazywam się Konrad Kalbarczyk, ale niewiele osób z mojego otoczenia używa mojego imienia. Powszechnie znany jestem jako Kalbar. Jest to mój zawodowy pseudonim, który przylgnął do mnie najpierw w kręgach zawodowych potem w towarzyskich a w końcu w najbliższej rodzinie. To ukazuje mnie jako swego rodzaju fotograficzne zwierzę którego życie przenika praca. Przed bez mała trzydziestu laty, otrzymałem swoje pierwsze w życiu honorarium. I choć fotografią interesowałem się od dziecka, to dopiero te pierwsze, skromne pieniądze rozpoczęły moją długą drogę w zawodzie, drogę która dziś doprowadziła mnie do Was.